Paveldimi žaidimai. Vaikų dienos stovykla

Aleknaičių kultūros ir edukacijos erdvė kartu su Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga (LTKMS) 2023 m. birželio 26–29 d. rengia jautrumą aplinkai per kūrybą ugdančią dienos stovyklą mokyklinio amžiaus vaikams Aleknaičių kaime, Pakruojo r., buvusioje Aleknaičių mokyklos teritorijoje bei jos apylinkėse. Stovyklos programą kūrė ir įgyvendina kūrėjos Bon Alog ir Deinora Rudėnaitė kartu su menininke ir pedagoge Simona Čemoškaite. Stovyklos programą kuruoja Vilius Vaitiekūnas.

Šios stovyklos tema – paveldimi žaidimai – įkvėpta buvusioje Aleknaičių mokykloje pačių vaikų sukurtų ir iš kartos į kartą perduodamų žaidimų. Vaikai, evoliuciškai užprogramuoto smalsumo vedami, susipažįsta su jiems nauju ir nepažįstamu pasauliu bei išmoksta jame veikti per žaidimą. Vaikai žaidžia ir perkuria bet kokias siūlomas mokymosi ir žaidimų taisykles, nesvarbu kieno sukurtas: ekranuose, kur už gerai atliktą žaidimo užduotį apdovanojama virtualiomis žvaigždutėmis; saugiose modulinėse naujų gyvenamųjų kvartalų sūpynėse; ar Vakarų Europos pabėgėlių centruose esančiuose „vaikų kambariuose“, kuomet per žaidimą vaikai integruojami į jiems naują visuomenę. Ne vaikų sukurti žaidimai ir jų taisyklės neretai yra mažiau įdomūs ir aktualūs vaikams ir neperžengia suaugusiųjų sukurtų situacijų ribų. Tuo tarpu pačių vaikų sukurti ir iš kartos į kartą daugiabučių kiemuose, mokyklų koridoriuose bei valgyklose perduodami žaidimo, tyrinėjimo ir buvimo kartu būdai liudija prigimtinį vaikų smalsumą ir gebėjimą kurti bei adaptuotis bet kokiomis sąlygomis.

Šiame nuolatinės ugdymo sistemų ir žaidimų kaitos kontekste menininkai ir tyrėjai buvo pakviesti dalyvauti kuriant naujus tyrimo, patyrimo ir edukacinius metodus Akee erdvės įkvėpta temaStovyklos programą kūrė ir įgyvendina LTKMS ir Akee atviro kvietimo būdu atrinktos menininkės LTMKS narės Bon Alog ir Deinora Rudėnaitė, o joms asistuoja menininkė ir pedagogė Simona Čemoškaitė. Stovyklos programą kuruoja Vilius Vaitiekūnas.

Skirtingų užsiėmimų metu stovyklos dalyviai kviečiami tyrinėti savo pačių prigimtinį kūrybiškumą, gamtinę ir istorinę Lygumų seniūnijos aplinką bei mokytis naujų kūrybos būdų. Vaikai kartu išbando kaip veikia ir susikuria vaizdas, konstruoja kameras, pažįsta vienus seniausių fotografijos metodų, eksperimentuoja su tvariais alternatyviais fotografijos spausdinimo metodais, tyrinėja vietos augalus bei jų kultūrinę reikšmę, patys kuria ir eksperimentuoja su skirtingomis jiems svarbiomis idėjomis ir vaizdiniais. Plačiau apie programą: http://akee.lt/paveldimi-zaidimai-vaiku-dienos-stovykla/

Bon Alog 2019 m. baigė Fotografijos ir medijos meno studijas Vilniaus dailės akademijoje. Menininkė savo kūryboje jungia kino ir fotografijos medijas, video meną, instaliaciją ir skulptūrinius elementus, tarpstančius tarp dokumentikos ir fikcijos. Ji ypač domisi sociopolitiniais klausimais, etika ir naujųjų technologijų poveikiu žmogaus gyvenimui ir aplinkai. Šiuo metu gyvena Austrijoje, kur studijuoja Laikinių medijų (Time-based media) magistro programoje, dalyvauja tarptautinėse kūrybinėse praktikose ir parodose.

Deinora Rudėnaitė yra tarpdisciplinio meno kūrėja ir fotografė. 2021 m. Baigė Fotografijos ir medijų meno bakalauro studijas Vilniaus dailės akademijoje. 2022 m. Vilniaus universitete įgijo dailės pedagogės išsilavinimą. Daugiau nei 8 metus veikia neformalaus švietimo ir kultūrinės edukacijos lauke. Deinora dirba su dalyvavimo meno praktikomis, patyriminiais kūriniais ir atmosferinėmis instaliacijomis. Savo kūrybinėje praktikoje ji dažnai naudoja skirtingą informaciją surinktą pačios inicijuojamose dalyvavimo praktikose, video, fotografiją bei garsą skulptūrinėms instaliacijomis kurti.

Akee yra bendruomeninė iniciatyva, besikurianti Aleknaičių kaime tarpukariu statytos mokyklos teritorijoje. Savo veikla ji siekia praturtinti Lietuvos bei tarptautinį su užmiesčio teritorijomis susijusios kultūros diskursą bei kurti galimybes kultūros kūrėjams ir tyrėjams įgyvendinti užmiesčio teritorijoms jautrius bei socialiai tvarius projektus. Akee paveldėta kaimo vaikų ugdymui suprojektuota erdvė kaip mokykla veikė 1937-2000 metais – keturių skirtingų ideologijų (tarpukario Lietuvos, Vokietijos ir vėliau – Sovietų Sąjungos okupacijos bei galiausiai atkurtos Nepriklausomybės) ir jų kurtų švietimo sistemų laikotarpiais, kurių materialųjį palikimą ir kaitą tebeliudija mokyklos sienose įrėžti vaikų piešiniai bei išlikusios mokymo priemonės. Naujos suaugusiųjų kartos, keisdamos ir adaptuodamos paveldėtas švietimo ir ugdymo sistemas bei ieškodamos tinkamiausių būdų užtikrinti savo kultūrų ir bendruomenių tęstinumą ateityje, siūlo vaikams vis naujas mokymosi taisykles bei terpes.

Organizatoriai – Aleknaičių kultūros ir edukacijos erdvė (Akee) kartu su Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga (LTKMS). LTMKS veiklas finansuoja Lietuvos kultūros taryba.