Dalyvaujančios bitės

Žydint liepoms ir artėjant antrajam šių metų medunešiui, Aleknaičių kultūros ir edukacijos erdvė („Akee“) kviečia susipažinti su dar vienu šios vasaros projektu – „Dalyvaujančios bitės“. Aleknaičių kaime, Pakruojo rajone, bitės ir vietos gyventojai buvusios mokyklos teritorija dalijasi jau mažiausiai 70 metų. Bitėms klestėti buvo pasodinta virš 60 liepų, pievose sėjami ir prižiūrimi bičių mėgiami baltieji dobilai, o mokyklos pastato sienos ilgainiui virto laukinių bičių gyvenviete. Taip „Akee“ teritorija, kaip ir kitos čia kadaise gyvenusių  žmonių kurtos sodybos, apleistos kapinės, užžėlusios maudyklos ir aplink juos vešinti augmenija, tampa užuovėja vietos vabzdžiams ir prisideda prie vietos bioįvairovės pusiausvyros bei bitininkystės kultūros tęstinumo. Tai ypač svarbu, nes globalinis atšilimas ir dalis šiuolaikinių žemdirbystės technologijų daro neigiamą įtaką vietinėms vabzdžių populiacijoms. 

Bitės yra pagrindiniai apdulkintojai daugeliui augalų rūšių. Jų populiacijos mažėjimas daro reikšmingą poveikį žmonių vykdomai ūkinei veiklai, ekonomikai ir gyvosios gamtos klestėjimui. Todėl pastaruosius dešimtmečius  ieškoma  būdų keisti aplinką ir vykdomas veiklas bičių labui: užtikrinami tęstiniai finansavimo mechanizmai, skatinantys apdulkintojų buveinių ir jų maisto šaltinių išsaugojimą, reguliuojamas pesticidų kiekis, pobūdis ir jų naudojimo laikotarpiai, vykdomos komunikacijos kampanijos ir keičiami teisės aktai. Taigi, dalyvaujant bitėms kinta žmogaus vykdomos ūkininkavimo, miestų plėtros ir resursų išgavimo sąlygos.

Šiame kontekste projekto dalyviai – architektas Mindaugas Reklaitis, architektas urbanistas Paulius Kliučininkas ir menininkas Jurgis Bernatonis – tirs Pakruojo rajone dūzgiančių bičių įtaką bioįvairovės kūrimui ir bitininkavimo kultūrai. Projekto laikotarpis sutampa su bičių darbymečiu – visą vasarą dalyviai rinks medžiagą ir kurs, telkdamiesi skirtingus urbanistikoje, spekuliatyviojoje  architektūroje bei algoritmų kūrimo praktikoje naudojamus įrankius. Kūrėjai taip pat organizuos edukacines dirbtuves Pakruojo rajono gyventojams ir svečiams, o vasaros pabaigoje Aleknaičių kultūros ir edukacijos erdvėje pristatys savo darbų bei tyrimų rezultatus.

Apie dalyvius:

Nuotraukoje iš kairės į dešinę: Paulius Kliučininkas, Jurgis Bernatonis, Mindaugas Reklaitis

Mindaugas Reklaitis – architektas, prodiuseris ir tyrėjas, šiuo metu dirbantis parodų architektu Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje. Jo kaip tyrėjo domėjimąsi performatyviąja architektūra ir kritine erdvine praktika galima stebėti jo tarpdisciplininėje meninėje veikloje bei instaliacijose, eksponuojamose įvairiose meno įstaigose ir galerijose. Projekto metu, naudodamas spekuliatyviosios architektūros metodus M. Reklaitis tirs nežmogiškųjų aplinkos elementų kuriamas architektūras ir pastarųjų poveikį žmogaus sukurtai architektūrai. „Akee“ administracinio pastato ir jo prieigose atrasti nežmogiškosios prigimties medžiagiškumai ir laike išsidėstę radimosi bei nyksmo procesai bus interpretuojami erdvinėje instaliacijoje, atskleidžiančioje žmogaus ir gyvosios bei negyvosios gamtos lygiateisiškumą į supančią erdvę.

Paulius Kliučininkas yra architektas ir urbanistas, savo praktikoje ieškantis jungčių tarp didžiųjų Europos ir Baltijos jūros regiono strategijų, kasdienės gyvenamosios aplinkos bei gyvenimo būdo. P. Kliučininkas dirba su architektūros ir urbanistikos inovacijomis: regioniniu, miestų ir jūros erdviniu planavimu, miestų regeneracija bei pokario rajonų transformacijomis. Projekto metu architektas sieks sukurti alternatyvias ūkininkavimo su bitėmis, žiedinės ekonomikos ir regioninio gyvenimo būdo projekcijas. Sudarydamas „Akee“ regioninį atlasą, P. Kliučininkas atkreips dėmesį į vietos gamtinę ir bioprodukcinę aplinką per bičių perspektyvą (biologinę, bendruomeniškumo, žiedinės ekonomikos) ir poreikius.

Jurgis Bernatonis yra Vilniuje dirbantis ir gyvenantis kūrėjas, savo kūrybinėje praktikoje siekiantis sukurti terpę, kurioje „nematomi“ kūnai įgytų tam tikrą pavidalą ir įvairiai sąveikautų su aplinka. Jo kūriniuose nagrinėjamos skaitmeninių duomenų interpretavimo ir reprezentavimo sferos. Projekto metu J. Bernatonis tyrinės bičių ir jų supančių įvykių algoritminius kūnus ir slaptus jų ritualų pėdsakus. 

Organizatorius: Aleknaičių kultūros ir edukacijos erdvė („Akee“)
Projekto kuratorius: Vilius Vaitiekūnas
Projekto dalyviai: Jurgis Bernatonis, Paulius Kliučininkas, Mindaugas Reklaitis
Projekto komunikacijos koordinatorė: Viltė Visockaitė
Renginio pristatymo vizualui sukurti panaudotas kadras iš Jurgio Bernatonio kūrinio „Vaškinis veidas“
Projekto partneriai: MB „Lairent“, Linkuvos gimnazija, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija, Pakruojo raj. Lygumų pagrindinė mokykla, Pakruojo raj. savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka,  Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras
Projekto įgyvendinimą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Pakruojo rajono savivaldybė