AKEE

Aleknaičių kultūros ir edukacijos erdvė, arba Akee,  yra bendruomeninė iniciatyva, besikurianti Aleknaičių kaime, Pakruojo rajone tarpukariu statytos mokyklos teritorijoje. Savo veikla ji siekia praturtinti Lietuvos bei tarptautinį su užmiesčio teritorijomis susijusios kultūros diskursą bei kurti galimybes kultūros kūrėjams ir tyrėjams įgyvendinti užmiesčio teritorijoms jautrius bei socialiai tvarius projektus. Šia iniciatyva taip pat siekiama didinti kultūros prieinamumą Šiaulių regione.

Šiuo metu pagrindinės Akee veiklos formos yra edukacinės programos, kultūros produktų kūrimas ir meninių rezidencijų programa.

Akee veiklas remia Lietuvos kultūros taryba, Pakruojo rajono savivaldybė MB „Lairent”

Akee erdvės ir veiklos taip pat nebūtų prieinamos be kolegų ir bičiulių. Už pagalbą kuriant Akee dėkojame:

Eglei Petrošiūtei, Magdalenai Beliavskai, Simui Eitmančiui, Martynui Germanavičiui, Alexandrai Bondarev, Gabrielei Žukauskaitei, Lukui Birutai, Bon Alog, Denisui Kolomyckiui, Aistei Diržiūtei, Julijai Paškevičiūtei, Germán De La Fuente, Ingai Galinytei, Rokui Steponavičiui, Marijai Baranauskaitei, Virginijai Januškevičiūtei, Agnietei Lisičkinaitei, Olof Petter Gahnberg, Bon Alog, Giedrei Putramentaitei, Gheorghe Șeptelic, Irene de Boer, Viktorijai Damerell, Jokūbui Tulabai, Ievai Navickaitei, SpinCrew.lt, menų agentūrai „Artscape”, Céline Mathieu, Pranui Miežiui, Mindaugui Potapovui, Astai Vaičiulytei, Gretai Grinevičiūtei, Dominykui Vaitiekūnui, Linai Rukevičiūtei, Eglei Nešukaitytė, Ligitai Montvilaitei, Aleknaičių ir Vilūnaičių kaimų gyventojams, Onai Juciūtei, Julijai Fominai, meno, rezidencijų ir edukacijos centrui „Rupert” ir kitiems.