Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga kartu su Aleknaičių kultūros ir edukacijos erdve (Akee), kviečia LTMKS narius teikti idėjas 4 dienų trukmės moksleivių dienos stovyklos programai.

Akee paveldėta kaimo vaikų ugdymui suprojektuota erdvė kaip mokykla veikė 1937-2000 metais – keturių skirtingų ideologijų (tarpukario Lietuvos, Vokietijos ir vėliau – Sovietų Sąjungos okupacijos bei galiausiai atkurtos Nepriklausomybės) ir jų kurtų švietimo sistemų laikotarpiais, kurių materialųjį palikimą ir kaitą tebeliudija mokyklos sienose įrėžti vaikų piešiniai bei išlikusios mokymo priemonės. Naujos suaugusiųjų kartos, keisdamos ir adaptuodamos paveldėtas švietimo ir ugdymo sistemas bei ieškodamos tinkamiausių būdų užtikrinti savo kultūrų ir bendruomenių tęstinumą ateityje, siūlo vaikams vis naujas mokymosi taisykles bei terpes.

Tuo tarpu vaikai, evoliuciškai užprogramuoto smalsumo vedami, susipažįsta su jiems nauju ir nepažįstamu pasauliu bei išmoksta jame veikti per žaidimą. Vaikai žaidžia ir perkuria bet kokias siūlomas mokymosi ir žaidimų taisykles, nesvarbu kieno sukurtas: ekranuose, kur už gerai atliktą žaidimo užduotį apdovanojama virtualiomis žvaigždutėmis; saugiose modulinėse naujų gyvenamųjų kvartalų sūpynėse; ar Vakarų Europos pabėgėlių centruose esančiuose „vaikų kambariuose“, kuomet per žaidimą vaikai integruojami į jiems naują visuomenę. Ne vaikų sukurti žaidimai ir jų taisyklės neretai yra mažiau įdomūs ir aktualūs vaikams ir neperžengia suaugusiųjų sukurtų situacijų ribų. Tuo tarpu pačių vaikų sukurti ir iš kartos į kartą daugiabučių kiemuose, mokyklų koridoriuose bei valgyklose perduodami žaidimo, tyrinėjimo ir buvimo kartu būdai liudija prigimtinį vaikų smalsumą ir gebėjimą kurti bei adaptuotis bet kokiomis sąlygomis. 

Tad šiame nuolatinės ugdymo sistemų ir žaidimų kaitos kontekste kviečiame menininkus bei tyrėjus dalyvauti kuriant naujus tyrimo, patyrimo ir edukacinius metodus Akee erdvės įkvėpta tema „Paveldimi žaidimai“. Siūlant idėjas dienos stovyklos programai kviečiame atsispirti nuo paveldimų žaidimų idėjos bei prigimtinio vaikų gebėjimo žaisti ir „apžaisti“ esamas sąlygas bei patyrinėt šiuose vaikų žaidimuose užkoduotas jų sukūrimo ir vaikų pasirinkimų aplinkybes. 

Atviro kvietimo būdu atrinksime du menininkus, kuriuos pakviesime kartu su projekto kuratoriumi Viliumi Vaitiekūnu sukurti ir įgyvendinti dienos stovyklos programą.

Projekto sąlygos:

Dalyvio paraišką sudaro:

Taip pat, paraiškoje kviečiame įvardinti su kuria mokinių amžiaus grupe norėtumėte įgyvendinti programą bei kurios stovyklos datos jums būtų tinkamiausios.

Paraiškas kviečiame teikti iki gegužės 7 d. (imtinai) el. paštu info@letmekoo.lt, laukelyje „tema“ įrašius „Paveldimi žaidimai. Vardas Pavardė“. Atrinkti būsimos dienos stovyklos programos kūrėjai bus paskelbti iki gegužės 20 d.

LTMKS veiklas finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Nuotrauka: Saugaus eismo pamoka Aleknaičių pradžios mokykla. 1983 m. Aleknaičių k., Pakruojo raj. Autorius: Stasys Grušas